§ 1. Wyłącznym właścicielem praw, w tym autorskich praw majątkowych do stron internetowych wpisanych pod domeną www.feelartstudio.pl oraz www.feelartstudio.com, a także ich podstron, oraz całej zawartości tych stron, w tym w szczególności: zdjęć, grafik, tekstów, elementów interaktywnych itp. jest Feel Art Studio Brzozowska-Nowak Sp. J. (zwana dalej Feel Art Studio).

§ 2. Feel Art Studio oświadcza, że ww. strony oraz ich zawartość, a także pomysły w zakresie nawigacji, czy też sposobu prezentacji materiałów chronione są przepisami prawa, w tym w szczególności ustawą z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994, Nr 24, poz. 83 z późn. zm.), a naruszenie tych praw zagrożone jest sankcjami cywilnymi i karnymi.

§ 3. Jakiekolwiek wykorzystanie zawartości stron internetowych, czy też kopiowanie sposobów nawigacji lub prezentacji materiałów wykraczające poza uprawnienia wynikające z przepisów prawa wymaga pisemnej zgody Feel Art Studio.

§ 4. Treści prezentowane na stronach internetowych nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego i nie mogą stanowić podstawy jakichkolwiek roszczeń wobec Feel Art Studio.

§ 5. Użytkownicy stron internetowych, o których mowa w 1 ust. 1 zobowiązani są do korzystania z tych stron w taki sposób, aby nie utrudniać korzystania z tych stron przez innych użytkowników lub przez Feel Art Studio.