Tablica unijna przebudowa oczyszczalni - Poznań
Tablice unijne Poznań - Przebudowa oczyszczalni
Tablica unijna - Uniwersytet ekonomiczny Poznań

Tablice unijne i promocja projektów UE

Jako ceniona firma z Poznania, zajmująca się produkcją gadżetów marketingowych, oferujemy kompleksowe usługi w zakresie projektowania i tworzenia materiałów związanych z promocją projektów unijnych, realizowanych w ramach następujących programów:

 • Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny (WRPO),
 • Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (POIG),
 • Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ),
 • Program Operacyjny Kapitał Ludzki (POKL),
 • Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW),
 • Regionalny Program Operacyjny (RPO),
 • Program Rozwoju Polski Wschodniej (PRPW).

W naszym portfolio mamy już m.in. tablice unijne, wykonywane dla Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, muzeum w Szreniawie oraz oczyszczalni ścieków w Bytkowie. Tablice takie informują przechodniów i zainteresowane osoby o kwocie dofinansowania z Unii Europejskiej oraz o całkowitej wartości realizowanego projektu. Muszą one być trwałe, odporne na warunki atmosferyczne i umieszczone w takim miejscu, w którym będzie można je łatwo dostrzec. Przygotowując tablice unijne oraz pamiątkowe, mamy na uwadze wszystkie powyższe czynniki. Ponadto wszelkie materiały unijne, znajdujące się w ofercie naszej firmy z Poznania, opracowywane są zgodnie z wytycznymi w zakresie promocji dla poszczególnych programów operacyjnych.

W ramach informacji i promocji unijnej świadczymy następujące usługi:

 • Tablice unijne
 • Tablice, tabliczki informacyjne
 • Tablice, tabliczki pamiątkowe
 • Oznaczanie sprzętu zakupionego w ramach dotacji (naklejki, nalepki, tabliczki)
 • Przygotowanie i druk dokumentów wykorzystywanych podczas realizacji projektu (przetargi, umowy, ogłoszenia prasowe, etc.)
 • Tworzenie broszur (raportów) nt. stanu zaawansowania projektu w formie cyfrowej umożliwiającej zamieszczenie jej na stronie internetowej beneficjenta.
 • Tworzenie maili promocyjno-informacyjnych.
 • Gadżety promocyjne (od najprostszych produktów pamiątkowych do ekskluzywnych tablic)
 • Foto dokumentacja postępu prac
 • Rzetelne i kompetentne doradztwo w zakresie całości działań promocyjnych.
 • Montaż wszelkich materiałów promocyjnych, w tym również tablic pamiątkowych.

Profesjonalne tablice unijne i promocja projektów UE- Agencja Reklamowa Feel art Studio Poznań.