Tablice unijne i promocja projektów UE

Jako ceniona firma z Poznania, zajmująca się produkcją gadżetów marketingowych, oferujemy kompleksowe usługi w zakresie projektowania i tworzenia materiałów związanych z promocją projektów unijnych realizowanych w ramach następujących programów:

 • Wielopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego WRPO
 • Innowacyjna Gospodarka POIG
 • Infrastruktura i Środowisko POIiŚ
 • Kapitał Ludzki POKL
 • Program Rozwoju Obszarów Wiejskich PROW
 • Regionalnych Programów Operacyjnych RPO
 • Program Rozwoju Polski Wschodniej PRPW

Wszystkie materiały, znajdujące się w ofercie naszej firmy z Poznania, opracowywane sa zgodnie z wytycznymi w zakresie promocji dla poszczególnych programów operacyjnych.

W ramach informacji i promocji unijnej świadczymy następujące usługi:

 • Tablice unijne
 • Tablice, tabliczki informacyjne
 • Tablice, tabliczki pamiątkowe
 • Oznaczanie sprzętu zakupionego w ramach dotacji (naklejki, nalepki, tabliczki)
 • Przygotowanie i druk dokumentów wykorzystywanych podczas realizacji projektu (przetargi, umowy, ogłoszenia prasowe, etc.)
 • Tworzenie broszur (raportów) nt. stanu zaawansowania projektu w formie cyfrowej umożliwiającej zamieszczenie jej na stronie internetowej beneficjenta.
 • Tworzenie maili promocyjno-informacyjnych.
 • Gadżety promocyjne (od najprostszych produktów pamiątkowych do ekskluzywnych tablic)
 • Foto dokumentacja postępu prac
 • Rzetelne i kompetentne doradztwo w zakresie całości działań promocyjnych.
 • Montaż wszelkich materiałów promocyjnych, w tym również tablic pamiątkowych.

Profesjonalne tablice unijne i promocja projektów UE- Agencja Reklamowa Feel art Studio Poznań.