Tablica unijna przebudowa oczyszczalni - Poznań
Tablice unijne Poznań - Przebudowa oczyszczalni
Tablica unijna - Uniwersytet ekonomiczny Poznań
Tablica unijna, tablice informacyjne unii europejskiej
Tablica unijna, informacyjna.
Tablica unijna, produkcja tablic unijnych - Feel Art Studio
Tablice unijne informacyjne

Tablice unijne i promocja projektów UE

Jako ceniona firma z Poznania, zajmująca się produkcją gadżetów marketingowych, oferujemy kompleksowe usługi w zakresie projektowania i tworzenia materiałów związanych z promocją projektów unijnych, realizowanych w ramach następujących programów:

 • Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny (WRPO),
 • Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (POIG),
 • Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ),
 • Program Operacyjny Kapitał Ludzki (POKL),
 • Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW),
 • Regionalny Program Operacyjny (RPO),
 • Program Rozwoju Polski Wschodniej (PRPW).

Materiały te to tablice unijne, ustawiane na czas trwania budowy obok finansowanych z unijnych funduszy obiektów. Niejedna z nich funkcjonuje później jako tablica pamiątkowa, uzupełniona o dodatkowe informacje. Tego typu plansze zobaczyć można m.in. obok budynków uczelnianych czy nowo powstałych instytucji kulturalnych.

Feel Art Studio: wiemy, jak ma wyglądać tablica unijna!

Powierzając nam zaprojektowanie i produkcję tego typu materiałów, oddają Państwo projekt w naprawdę dobre ręce. W naszym portfolio mamy już m.in. tablice unijne, wykonywane dla Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, muzeum w Szreniawie oraz oczyszczalni ścieków w Bytkowie. Co ma znaczenie na etapie ich tworzenia? Muszą one być trwałe, odporne na warunki atmosferyczne i umieszczone w takim miejscu, w którym będzie można je łatwo dostrzec.

Oprócz tego przygotowujemy również tablice pamiątkowe dla obiektów, znajdujących się wewnątrz budynków. Wymiar planszy należy dopasować, m.in. do miejsca jej wyeksponowania oraz do rozmiarów obiektu, który będzie nią oznakowany. Taka tablica unijna musi spełniać określone wymogi estetyczne. Jest bowiem często umieszczana w miejscu szczególnym, niekiedy zabytkowym.

Tworząc pamiątkowe tablice najwyższej jakości, mamy na uwadze wszystkie powyższe czynniki. Ponadto wszelkie materiały unijne, znajdujące się w ofercie naszej firmy z Poznania, opracowywane są zgodnie z wytycznymi w zakresie promocji dla poszczególnych programów operacyjnych.

Feel Art Studio: wiemy, jak ma wyglądać tablica unijna!

Poza wspomnianymi wyżej kwestiami znaczenie ma także sama treść na tablicy. Koniecznie muszą na niej zostać umieszczone następujące informacje:

 1. Tytuł realizowanego projektu.
 2. Kto jest jego beneficjentem?
 3. Co jest celem do zrealizowania?
 4. Link do portalu z mapą unijnych dotacji.

Oprócz tego na planszy mają widnieć odpowiednie logotypy: UE, Funduszy Europejskich oraz urzędu marszałkowskiego danego województwa. W przypadku, gdy jest to tablica pamiątkowa, dołożyć należy informację o kwocie dotacji z Unii.

W ramach informacji i promocji unijnej świadczymy następujące usługi:

 • ablice unijne (czyli tablice informacyjne oraz tabliczki i większe tablice pamiątkowe),
 • oznaczanie sprzętu, zakupionego w ramach dotacji (naklejki, nalepki, tabliczki),
 • przygotowanie i druk dokumentów wykorzystywanych podczas realizacji projektu (przetargi, umowy, ogłoszenia prasowe, etc.),
 • tworzenie broszur (raportów) nt. stanu zaawansowania projektu w formie cyfrowej, umożliwiającej zamieszczenie jej na stronie internetowej beneficjenta,
 • tworzenie maili promocyjno-informacyjnych,
 • gadżety promocyjne (od najprostszych produktów po ekskluzywne tablice pamiątkowe),
 • fotodokumentacja postępu prac,
 • rzetelne i kompetentne doradztwo w zakresie całości działań promocyjnych, w tym przygotowania tablic unijnych,
 • montaż wszelkich materiałów promocyjnych, w tym również tablic.

Zapraszamy do agencji reklamowej Feel Art Studio po profesjonalne tablice unijne (pamiątkowe oraz informacyjne)!